I zasněžené letadlo se musí POLEPIT

I zasněžené letadlo se musí POLEPIT